VNM Diamond
Stores
Kozhikode- Kerala
Sri Jai Gurudev, Palayam Road,
Kozhikode - 673 005
Phone: +91 495 2304119
Mangalore - Karnataka
Brahma Samaj Complex, NavBharath Circle, Kodial bail, Mangalore - 575 003
Phone: +91 824 4265021